Latinský název: Amaryllidaceae

Druhy:

Bledule jarní Klívie Narcis Narcis Žlutý Narcis Bílý Sněženky

 Společné znaky:

Čeleď jednoděložných rostlin, zahrnuje 86 rodů s přibližně 1000 druhy. Vytrvalé byliny s úzkými čárkovitými listy, plod je tobolka nebo bobule.

 

Bledule jarní

 Latinský název: Leucojum vernum

 Výskyt: Vlhké stráně, zahrady, louky, lužní lesy, s oblibou na výživných čerstvých půdách.

Původní rozšíření je střední Evropa až po střední Itálii, zdomácněla však také ve Francii, Anglii a Irsku. V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně ve všech nadmořských výškách, v minulosti však mnohem hojněji, vzhledem k drastickým zásahům do krajiny a životního prostředí (znečištění, hnojení, meliorace) lokalit vhodných pro růst bledule v přirozeném prostředí neustále ubývá.

Bledule jarní

 

 Popis: 10 - 35 cm vysoká cibulovitá rostlina. Stonek jedno až dvoukvětý, obloukovitě zahnutý. Květy, květní plátky na vrcholu se žlutou skvrnou, květy vonné. Listy úzké, masité, obvykle maximálně 4 z jedné cibule. Rostlina kvete v únoru až dubnu.

Význam:

Bledule jarní

Zahrada:

Bledule patří mezi oblíbené zahradní rostliny, vyhovuje ji umístění v polostínu a ve vlhké a výživné půdě.

Jed:

Rostlina obsahuje nejvíce v cibuli (ale nejen tam) jedovaté alkaloidy (např. leucojin, galathamin, lykorin, isotazatin). Otravy se projevují sliněním, zvracením, průjmem a celkovou

 

 

Narcis

Latinský název: Narcissus hybrida

Druhy:Narcis bílý

Narcis žlutý

Narcis žlutý

Popis: Víceletá bylina vysoká 8 až 60 cm, přezimující podzemními cibulemi. Listy úzce řemenovité, květní stoly duté, nesou obvykle jeden květ, někdy i více. Květ je tvořen okvětím s pakorunkou, jejíž délka i zbarvení se liší dle odrůdy.
V současnosti existuje okolo 10.000 odrůd.

 Původ: Většina druhů je z oblasti Středozemí

Využití:

Jedy: Celé rostlina, zejména však cibule, obsahuje jedovaté alkaloidy. Otrava se projevuje silným zvracením a průjmem.

 Pěstování: Půda pro pěstování narcisů by měla být propustná, středně těžká, vlhčí a výživná, v podstatě ale porostou v jakékoliv normální půdě. Množí se dceřinými cibulemi, které dorůstají za 2 až 3 roky, takže během několika let se rostliny rozrůstají ve velké trsy. Cibule se sází nejlépe v září a to do hloubky, která přibližně odpovídá dvounásobku výšky cibule. Trsy by se měly dělit až po 4 až 5 letech, kdy se v červenci či srpnu vyjmou z půdy a po rozdělení se okamžitě znovu zasadí. Po odkvětu možno odstranit květy, listy je však dobré ponechat na rostlině až do jejich přirozeného skonu.

 Narcis bílý

 

Narcis bílý

Latinský název: Narcissus poëticus

Popis: Víceletá bylina přezimující podzemními cibulemi. Listy jen přízemní, trávovité, masité, do 1 cm široké. Květy jednotlivé, nící, pakorunka jen jako krátký, úzký a na okraji červený límeček.

 

Původ: Jižní Evropa, v ČR pěstován

 Narcis žlutý

Narcis žlutý

 

Latinský název: Narcissus pseudonarcissus

Popis: Víceletá bylina vysoká až 40 cm, přezimující podzemními cibulemi. Listy jen přízemní, trávovité, masité, až 15 mm široké. Květy vonné, obvykle jednotlivé, 5 až 10 cm široké, žluté, pakorunka široce trubkovitá, se zvlněným okrajem

 Původ: Jihozápadní a západní Evropa

 

 

 Klívie

Klívie

 Latinský název: Clivia miniata

 Popis:

Řemenovité listy dvouřadě uspořádány, květy v okolíku v počtu 10 až 20, na zploštěné stvolu, korunní plátky nejčastěji oranžové, někdy i žluté či krémové.

 Původ: Jižní až jihovýchodní Afrika.

 Význam:

Pěstování:

Sněženka podsněžník

Latinský název: Galanthus nivalis

Sněženka

 

Popis: 10 - 20 cm vysoká, vytrvalá, cibulovitá rostlina. Stonek oblý, přímý, nahoře ohnutý, s jedním květem. Listy sivozelené, ojíněné, masité, čárkovité, tupé, toulcovitý listen s bílým lemem. Květy 3 vnější okvětní lístky šikmo rozestálé, velké, vnitřní menší, zelenavé.
Latinské rodové jméno je odvozeno ze slov gala=mléko a anthos=květ a připomíná barvu květů, druhové jméno má význam sněžný či rostoucí na sněhu.

 

Výskyt: Lužní lesy, příkopy, humózní listnaté i smíšené lesy, vlhké louky, druhotně v parcích a zahradách, preferuje půdy hlinité, výživné, provlhčené spodní vodou, s mulovou formou humusu.

 

Rozšíření: V ČR velmi roztroušeně až vzácně, často ale pěstována a někdy zplaňuje, v Evropě hojněni v jižní a jihovýchodní části vyjma Pyrenejského poloostrova.

 

Využití:

Jedy: Obsahuje (nejvíce v cibuli) alkaloidy (např. lykorin, galanthamin, tazetin). Otrava se projevuje sliněním, zvracením a průjmem.

 

Zahrada: Pěstuje se v několika odrůdách, např. ve formě plnokvěté, se žlutou kresbou na květech, s vyšším vzrůstem (až 25 cm). Sněženkám vyhovuje polostinné stanoviště, půda by měla být výživná a vlhká. Množí se cibulkami, které se sází na podzim až 15 cm hluboko.

 

Název

Lat. název

Výška

Výskyt

Květy

Bledule jarní

Leucojum vernum

10 - 35 cm

Vlhké stráně, zahrady, louky.

 

. Květy, květní plátky na vrcholu se žlutou skvrnou

Narcis

Narcissus hybrida

8 až 60 cm

Většina druhů je z oblasti Středozemí

Květ je tvořen okvětím s pakorunkou

Klívie

Clivia miniata

10 až 15 cm.

Jižní až jihovýchodní Afrika.

květy v okolíku v počtu 10 až 20

Sněženka podsněžník

Galanthus nivalis

10 - 20 cm

Lužní lesy, příkopy, humózní listnaté i smíšené lesy

Květy 3 vnější okvětní lístky šikmo rozestálé, velké

 

Zdroje:

1) PaeDr.Vladimír Černík a kol.: Přírodopis 2, SPN, Praha 1999

2) Ing.Vlastimil Vaněk a kol.:Trvalky v zahradě,Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1973

3) http://botanika.wendys.cz/celedi/C4.php

 

Vypracoval: Jan Pecha