HEŘMÁNEK LÉKAŘSKÝ (PRÁVÝ)

SEDMIKRÁSKA OBECNÁ (CHUDUBKA)

SMETANKA LÉKAŘSKÁ (PAMPELIŠKA)

CHRPA POLNÍ (MODRÁK)

PELYNĚK PRAVÝ

 

 

 

Říše: Rostlinná (Plantae)

Podříše: Vyšší rostliny (Cormobionta)

Oddělení: semenné rostliny (Spermatophyta)

můj vlastní obrázek

Pododdělení: Krytosemenné rostliny (Angiospermophytina)

Třída: Dvouděložné rostliny (Magnoliopsida)

Čeleď: Hvězdicovité (Asteraceae, Compositae)

 

čeleď:Hvězdicovité (Asteraceae, Compositae)

Hvězdicovité (složnokvěté) tvoří druhově nejpočetnější čeleď dvouděložných rostlin (asi 14 000 druhů). Drobné květy skládají charakteristické úbory (obr. 1), podepřené zákrovem z listenů. Květy jsou oboupohlavné i jednopohlavné, buď (trupkovité květy) nebo souměrné (jazykovité). Kalich bývá přeměněn v chmýr, nebo může zcela chybět (slunečnice). Tyčinek je pět a svými prašníky svírají v trubičku. Pestík je dvouplodolistový, spodní semeník dozrává v nažkku, která bývá často opatřena chmýrem (anemorchorie), popř. různým háčky či ostny (zoochorie). Typickým znakem je přítomnost zásobního polysacharidu inulinu, která v této skupině nahrazuje obvyklý škrob; u mnoha zástupců se v pletivech vyskytují článkované mléčnice. Hvězdicovité mají ceiosvětové rozšíření.

Mezi hospodářsky významné druhy patří slunečnice roční (Helianthus annuus), pěstována nejen jako olejodárná rostlina (slunečnicový olej), ale i na siláž či jako zelená píce. Běžnou zeleninou je locina salátová (Lactusa sativa), poskytující hlávkový salát. Hvězdicovité zahrnují mnoho okrasných rostlin, např. Druhy rodů hvězdnice (Aster), kopretina (Leucanthemum), dále listopadka indická (= chryzantéma, Dendranthemum indicum) aj. Některé druhy se sbírají jako léčivky, např. Heřmánek lékařský (Chamomilla recutita).

 

 

Heřmánek lékařský (pravý)

HEŘMÁNEK LÉKAŘSKÝ (PRÁVÝ)

Chamomilla recutiva

 

Popis

Jednoletá, vonná bylina s tenkým, vřetenovitým kořenem a vzpřímenou větevnatou lodyhou až 50 cm vysokou. Střídavé listy jsou přisedlé, dva až třikrát peřenosečné v ploché, čárkovité úkrojky. Květní úbory mají mají polokruhovitý zákrov, na obou jsou bílé jazykovité květy a květy terče jsou žluté, trubkovité. Lůžko úboru je kuželovitě vyklenuté, duté a bez plevek. Plod (nažka) je velice drobný, sotva 1mm dlouhý a nemá chmýr. Kvete od června (někdy od května) do září.

 

Výskyt

Heřmánek je dnes rozšířen skoro po celém světě, u nás roste planě na polích jako plevel, na rumištích, u cest, plotů apod. pro farmaceutické účely se sbírá i pěstuje, a to i na větších plochách. Heřmánek je skromný a může růst takřka ve všech polohách a půdách, takže ho nalezneme od nížin až do podhůří.

 

Doba a způsob zběru

Vyvinuté, ale nepřekvetlé květní úbory sbíráme od června do září (výjimečně do října). Nejvhodnější pro sběr je použití speciálního hřebene. Sklízíme jím úbory tak, že v jedné ruce držíme česač (hřeben) a druhou rukou přikládáme úbory k hrotům jehel a pak trhnutím hřebene vzhůru je oddělujeme od lodyh. Je-li česač už téměř plný, vysypeme jeho obsah do sběrného obalu. Když i ten je plný, vysypeme jeho obsah na rozprostřenou plachetku tak, aby vrstva nepřesahovala výšku 10 cm. Sebraný syrový materiál se musí před sušením zbavit listů, stopek a rozdrcených úborů. Stopky květů nesmějí být delší než 2 cm.

 

Obsahové látky a použití

Heřmánková droga obsahuje přes 1% silice, jejíž hlavními složkami jsou chamazulen, bisabolol a spiroétery. Dále obsahuje hořčiny, flavonové glykosidy a kumarinové látky. Heřmánek má mnoho stranné použití, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a dezinfekčně a má hojivý a regenerační účinek.

 

 

Sedmikráska obecná (chudobka)

SEDMIKRÁSKA OBECNÁ (CHUDUBKA)

Bellis perennis L.

 

Popis

Obecně známá vtrvalá bylina s válcovitým oddenkem, s přízemní istovou růžicí a jednoúborným stvolem. Listy jsou podlouhle obvejčité až kopisťovité, řapíkaté, s okraji vroubkovaně pilovitými. Úbory mají kuželovité lůžko, žluté trubkovité květy terči a bílé okrajové jazykovité květy, často s růžovou nebo krvavě zbarvenou špičkou. Plodem je hladkánažka. Kvete od března do listopadu.

 

Výskyt

Je domácí v celé Evropě, druhotně se rozšířila po celém světě. U nás roste na loukách a trávnících, na mezích, pastvinách, v zahradách a podél cest. Často utlačuje nízké, stříhané okrasné trávníky.

 

Doba a sušení sběru

Sbírají se nepřekvetlé květní úbory se stopkou 2 cm, od března do podzimu. Sběr lze v hustých prostorech provádět i hřebenem, jinak jednotlivé úbory odštipujeme.

 

Obsahové látky a použití

Obsahuje hlavně saponiny, třísloviny, sliz a stopy silice. Podporuje odkašlávání a působí proti zánětlivě. Dnes se většinou používá jako příměs do čajových směsí k zlepšení vzhledu čaje.

  

 

 

Smetanka lékařská (pampeliška)

SMETANKA LÉKAŘSKÁ (PAMPELIŠKA)

Taraxacum officinale Weber in Wiggers

 

Popis

Víceletá proměnlivá bylina s krátkým válcovitým oddenkem a dlouhými, slabými kořeny. Listy v přízemní růžici jsou různě útvarné, tupé nebo tupě špičaté, úzce kopinaté až obvejčité, nejčastěji hluboce krakovitě laločné. Z listové růžice vyrůstá několik přímých, dutých stvolů, které nesou jeden květní úbor dvouřadým zákrovem. Květy v úboru mají jazykovité koruny, zlatožluté až světle žluté. Plody jsou nažky s chmýrem. Kvete od jara do pozdního podzimu.

 

Výskyt

Smetanka lékařská se vyskytuje jako domácí plevel po celé Evropě a Asii a odtud byla zavlečana téměř do celého světa. U nás se vyskytuje hojně na lukách, v zahradách, různých travnatých místech, odkud se šíří i do polí.

 

 

Obsahové látky a použití

Drogy obsahují především hořčiny, sliz, třísloviny, pryskyřice a údajně i látky s fytocindním účinkem. Droga povzbuzuje trávení, působí mírně močopudně a žlučopudně. Je součástí u nás vyráběného žlučníkového čaje. Čerstvých mladých listů pampelišky se používá k přípravě jarního salátu.

 

Chrpa polní (modrák)

CHRPA POLNÍ (MODRÁK)

Cyanus segetum Hill

 

Popis

Jednoletá, zřídka dvouletá, 30 – 50 cm vysoká bylina. Přímá hranatá lodyha nese modré, zřídka narůžovělé nebo bílé květní úbory. Koncové úbory mají válcovitý, šupinatý zákrov, terč tvoří fialově modré květy, okrajové jazykovité květy jsou většinou jasně modré. Střídavé listy jsou v přízemní růžici kopinaté, nedělené až lyrovitě peřenosečné, zúžené v řapík. Horní lodyžní listy jsou zpravidla čárkovitě kopinaté, nedělené a celokrajné plody jsou nažky. Kvete od června do podzimu.

 

Výskyt

Pochází ze Středomoří a postupně se rozšířila jako polní plevel do všech světadílů. U nás se dříve nejhojněji vyskytovala v obilninách a pícninách. Dnes ji nejčastěji nalezneme podél polních cest, na okrajích polí a slunných strání, více jí vyhovují lehké půdy s nízkou hladinou spodní vody a slabě kyselou půdní reakcí.

 

Obsahové látky a použití

Především glykosidy, glykosidycky vázané modré barvivo, slizové látky, cukry a organické kyseliny. Droga má mírné protizánětlivé účinky. V našem lékařství se prakticky neužívá, ale je významnou exportní surovinou a složí k úpravě vzhledu čajových směsí. V lidovém léčitelství bývá omezeně užívána ve směsích pro vnější použití na ošetření špatně se hojících ran a vředů a vnitřně při poruchách trávení.

 

PELYNĚK PRAVÝ

pelyněk pravý

Artemisia absinthium L.

 

Popis

Vytrvalá aromatická bylina, vysoká 60 – 125 cm, ve spodní části dřevnatá. Z mnohohlavého oddenku vyrůstá trs přímých, olistěných lodyh, které jsou bělošedě plstnaté. Spodní listy jsou dlouze řapíkaté, trojitě peřenodílné, s kopinatými až čárkovitými špičatými úkrojky. Směrem k vrcholu se řapíky listů zkracují, listy jsou dvakrát peřenodílné a nejvrchnější listy pouze jednoduše peřenodílné. Listy v květenství jsou přisedlé, nedělené, kopinaté. Květní úbory jsou uspořádány do bohatých lat. Květní lůžko je chlupaté a porostlé pouze trubkovitými, žlutými květy, v terči obojakými a na obvodu pestíkovými. Listy vrcholy lodyh jsou stříbrošedé. Plody bezchmýrné nažky. Rostlina kvete od července do srpna.

 

Výskyt

Pelyněk pravý je rozšířen po celé Evropě, západní Asii a severní Africe. U nás roste hojně u cest, v blízkosti obydlí, na skalnatých stráních. Daří se mu dobře na vápencovém podkladu a to v nížinách i podhůří.

 

 

Doba a způsob sběru

Sbíráme nať těsně před květem, nebo na počátku květu, a to výhradně za slunného počasí. Seřezáváme pouze olistěné vrcholy nati. Průměr lodyh nesmí přesahovat 5 mm.

 

Název

Droga

Výskyt

Květenství

Výška

Heřmánek pravý

Květ heřmánku

Po celém světě

Od června do září

50 cm

Sedmikráska obecná

Květ sedmikrásky

V celé Evropě

Od března do listopadu

5-10 cm

Smetanka lékařská

Kořen a list smetanky

Po celé Evropě a Asii

Od jara do podzimu

35-50 cm

Chrpa polní

Květ chrpy

Pochází ze Středomoří

Od června do podzimu

30-50 cm

Pelyněk pravý

Nať pelyňku

Po celé Evropě , Asii a Africe

Od července do září

60-125 cm

Zdroje: Š. Neuber a K. Klimeš, Léčivé rostliny II, Svépomoc

L. a M. Kincl , Biologie rostlin, Fortuna

J. Macků aj. Krejča, Atlas liečivých rastlín, Veda

http://www.herbavitalis.cz/bylinky/rumancek.gif

Vypracovala:Eva Hájková