škola
facebook
logo školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943
škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Aktuality Kontakt Informace o škole Historie školy Časopis Dvojka Soutěž PLUS Počítačové kurzy Projekty Mapa webu
Studijní webŠkolní poštaZměna obědůŠkola OnLine
Zaměstnanci školy
Ředitelka školy:
Mgr. Holcmanová Hana   matematika, základy techniky hana.holcmanova@2zskolin.cz

Zástupkyně ředitelky školy:
Mgr. Mikesková Jana   učitelství 1.stupně jana.mikeskova@2zskolin.cz

Výchovný poradce:
Mgr. Coubalová Monika VI.B český jazyk, občanská výchova monika.coubalova@2zskolin.cz

Metodik informačních a komunikačních technologií:
Mgr. Hradecký Vladimír VII.B matematika, fyzika vladimir.hradecky@2zskolin.cz

1.stupeň:
Mgr. Bendová Martina V.B učitelství 1.stupně martina.bendova@2zskolin.cz
Mgr. Doubravová Eliška II.A učitelství 1.stupně eliska.doubravova@2zskolin.cz
Mgr. Dvořáková Dana II.B učitelství 1.stupně dana.dvorakova@2zskolin.cz
Mgr. Filounová Jaroslava I.A učitelství 1.stupně jaroslava.filounova@2zskolin.cz
Mgr. Minaříková Martina   anglický jazyk, informatika martina.minarikova@2zskolin.cz
Mgr. Novotná Ladislava IV.A učitelství 1.stupně ladislava.novotna@2zskolin.cz
Mgr. Opová Martina I.B učitelství 1.stupně martina.opova@2zskolin.cz
Mgr. Stoupová Helena III.B učitelství 1.stupně helena.stoupova@2zskolin.cz
Mgr. Šafránková Petra III.A učitelství 1.stupně petra.safrankova@2zskolin.cz

2.stupeň:
Mgr. Holcmanová Zuzana   francouzský jazyk zuzana.holcmanova@2zskolin.cz
Mgr. Hradecká Marcela VI.A přírodopis, chemie, anglický jazyk marcela.hradecka@2zskolin.cz
RNDr. Jirušová Šárka V.A matematika, přírodopis sarka.jirusova@2zskolin.cz
PaedDr. Kroupová Zdeňka VIII.A anglický jazyk, učitelství 1.stupně zdenka.kroupova@2zskolin.cz
Mgr. Kopřivová Helena IX.B český jazyk, dějepis, hudební výchova helena.koprivova@2zskolin.cz
Mgr. Kysilková Monika IV.B matematika, přírodopis, ruský jazyk monika.kysilkova@2zskolin.cz
Mgr. Linhartová Jana   matematika, fyzika jana.linhartova@2zskolin.cz
Mgr. Novotná Daniela VIII.B český jazyk, výtvarná výchova daniela.novotna@2zskolin.cz
Mgr. Slavíčková Kateřina VII.A přírodopis, rodinná výchova, zeměpis katerina.slavickova@2zskolin.cz
Mgr. Škarvada Vladimír IX.A chemie, přirodopis vladimir.skarvada@2zskolin.cz
Mgr. Tvrdíková Kateřina   německý jazyk, tělesná výchova katerina.tvrdikova@2zskolin.cz
Mgr. Zoubek Miroslav   český jazyk, dějepis, hudební výchova miroslav.zoubek@2zskolin.cz

Vychovatelky školní družiny:
Břicháčová Michaela   vychovatelka michaela.brichacova@2zskolin.cz
Havelová Ilona   vychovatelka ilona.havelova@2zskolin.cz
Bc. Jarošová Iva   vychovatelka iva.jarosova@2zskolin.cz

Pedagogičtí asistenti:
Hannichová Pavla   pedagogický asistent pavla.hannichova@2zskolin.cz
Šedová Olga   pedagogický asistent olga.sedova@2zskolin.cz
Tichá Jana   pedagogický asistent jana.ticha@2zskolin.cz
Tůmová Kateřina   pedagogický asistent katerina.tumova@2zskolin.cz

Nepedagogičtí pracovníci:
Kubrycht Jan   školník skolnik@2zskolin.cz
Pitterová Martina   uklízečka  
Máchová Lenka   uklízečka  
Brázdová Jaroslava   uklízečka  
Ing. Jelínková Petra   sekretářka sekretarka@2zskolin.cz
Ing. Novotná Daniela   hospodářka, účetní hospodarka@2zskolin.cz
Hypešová Blanka   vedoucí školní jídelny sj.kmochova@centrum.cz
Machurková Monika   kuchařka  
Masařová Ivana   kuchařka  
Vondráčková Eva   kuchařka  
Zelinková Lenka   kuchařka