Třešeň ptačí

Višeň obecná

Mahalebka (Višeň turecká)

Třešeň pilovitá (Sakura)

Višeň chloupkatá

Obecně o třešních

Třešeň - obecněTřešeň patří do čeledi růžovitých (Rosaceae). Vyskytuje se u nás i v plané formě. V lesích v Čechách i na Moravě roste ptáčnice s drobnými nahořklými plody. Třešně v ušlechtilé formě se pěstují po celém světě.
Dosahují věku 60 - 90 let i více. Korunu mají široce vejčitou. Listy jsou nedělené, podlouhlé vejčité, špičaté, nestejně pilovité, světle zelené. Květy mají bílé, sestavené v bezlistých okolcích obvykle po třech. Třešně patří netu raně kvetoucí dřeviny. Jsou cizosprašné,
přenášení pylu obstarav hmyz, především včely. Je tudíž důležité, aby ve vzdálenosti 40 metrů byla jiná odrůda třešně.
Třešeň dorůstá do značné velikosti, má i vysokou úrodu. Vyžaduje proto hluboké, propustné lehčí, dostatečně vápnité, hnojen‚ a dobře oš
etřované půdy. Třešně trpí pozdními jarními mrazíky, namrzají v pupenech i ve dřevě. Nejvhodnější pro pěstování jsou tedy svahy chráněné ze severu. Nejlépe se jim daří v nadmořské výšce do 350 metrů, lze je pěstovat nejvýše do 600 metrů.
Třešně vysazujeme
na podzim. Vzdálenost jednotlivých stromů je 10 metrů, u střední rostlejších odrůd 8 metrů, z krsky ve sponu 6x5 až 5x4 metry.
Třešně pěstované podle tuhosti dužniny: chrupky, polochrupky a srdcovky. Podle barvy slupky: tmavé, pestré a žluté. Známé odrůd
y třešní: Germersdorfsk (9.7.), Granát (25.6.), Hedelfingensk (6.7.), Kar¨ov (15.6.), Ka¨t nka (13.6.), Napoleonov (7.7.), Rychlice německá (3.6.), Schneiderova(4.7.), osvědčené odrůdy: Grose prinzessin, Bianca.
Choroby třešně: zhoubné virové rakoviny, kr
oužkovitost, fiziologický klejotok, moniliíza a dírkovitost.
škůdci třešně: vrtule třešňová, molovka pupenová, pilatka třešňová, bourovec prstenčitý, přástevníček americký, mšice třešňová a štítenka zhoubná.

 

Název

česky

Třešeň

 

latinsky

Prunus avium

 

anglicky

Cherry tree

 

německy

e Kirschebaum

Výška v m

do výšky 10 m

 

Listy

barva

světle zelené

 

tvar

podlouhle vejčité

Květ

květenství

okolík

 

barva

bílé

 

doba

17.4. - 30.4.

Plod

název

třešeň

 

doba zrání

3.6 - 9.7.

Výskyt

po celém světě

 

 

Prumus avium L.- Třešeň ptačí (Cerasus avium)

plody

 

Zajímavosti z Internetu:

LESNICKÝ VÝZKUM
ŠLECHTĚNÍ TŘEŠNĚ PTAČÍ V EVROPĚ

Doc. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc., Ing. Vladimír Janeček - Lesnická fakulta ČZU v Praze
Třešeň ptačí patří k tzv. ušlechtilým listnáčům (Noble Hardwoods), kterým je v současném období v Evropě věnována velká pozornost (např. Turok, Eriksson, Canger, 1996, Turok, Collin, Demesure, Eriksson, Kleinschmit, Rusanen, Stephan, 1998, Turok, Jensen, Palmberg - Lerche, Rusanen, Russell, de Vries, Lipman, 1999). Motivem této pozornosti je snaha o zvyšování biodiverzity lesních ekosystémů a získávání ekonomicky ceněného dřeva, které vychází mimo jiné z úsilí omezit dovoz dřeva z tropických oblastí světa. S tím je spojené i úsilí o udržení přirozených genových zdrojů těchto lesních dřevin.

Třešni ptačí stejně jako dalším ušlechtilým listnáčům je v Evropě věnována pozornost především v programu EUFORGEN. Nejrozsáhlejší šlechtitelské programy s třešní ptačí jsou realizovány ve Francii a Německu. Genové zdroje divoké třešně jsou vážně ohroženy hlavně díky nekontrolovanému přenosu semen. Tento druh byl ve Francii po dobu 15let sázen ve velkém měřítku, ovšem reprodukční materiál pocházel z malého počtu mateřských stromů. Výzkumné instituce Francie (INRA a CEMAGREF) se snaží postihnout diverzitu tohoto druhu. Cílem je:

 

Prumus cerasus L.- Višeň obecná

 

Prumus mahaleb L.- mahalebka (višeň turecká)

 

Prumus serrulata Lindl.- třešeň pilovitá (sakura)

 

Prumus subhirtella mill.- višeň chloupkatá

třešeň - nakreslená

 

 

Jméno

Latinské jméno

Původ

Výška

Kvete

Třešeň ptačí

Prumus avium L (Cerasus avium)

Malé Asie, Evropa Skandináve, Anglii,

20 m

v dubnu až začátkem května

Višeň obecná

Prumus cerasus L.

Evropa západní Asie a severní Indie

10 m

začátkem května

mahalebka (višeň turecká)

Prumus mahaleb L

z Evropy a západní Asie

10 m

v květnu

třešeň pilovitá (sakura)

Prumus serrulata Lindl.-

z Japonska, Koreje a Číny

10 - 15 m

-

višeň chloupkatá

Prumus subhirtella mill

z Japonska

10 m

v dubnu až květnu

 

Třešeň - foto ze školního fotoaparátu

Třešeň foto…

 

Třešnička plná třešníTřešnička tak jak by měla vypadat – plná třešní….(vlastní obrázek)

Zdroje:

 

http://www.wmap.cz/vmp/htm/ros_tresen_ptaci.htm

Hlísek.K A.Mezera…Naše stromi a keře.

http://www.silvarium.cz/lesprace/01/06/clanek6_vyzkum.html

http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/priroda/priroda1/stromy/stromy1/z7b29/8.htm

Vypracoval: Martin Koubek