Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Fyzika

6. ročník - laboratorní práce

Na této stránce si můžete stáhnout postupy a protokoly laboratorních prací.

Postup Protokol Popis
  
postup protokol Určení hmotnosti tělesa pomocí rovnoramenných vah. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení hustoty pevné látky. (Mgr. Vladimír Hradecký)
postup protokol Určení teploty vody ohřívané v kádince. (Mgr. Vladimír Hradecký)