Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Anglický jazyk

Gramatika - Project 1

Na této stránce si můžete stáhnout přehled anglické gramatiky.

Zápis Popis
  
gramatika Anglická abeceda. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Výslovnost. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Neurčitý člen. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Pozdravy, části dne, časové údaje. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Množné číslo. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Zájmena. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Sloveso - být. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Vazba there is / there are. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Přivlastňovací pád. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Rozkazy. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Sloveso - mít, vlastnit. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Čas. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Předložky časové. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Přítomný čas prostý. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Předložky místní. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Umět, moct, být schopen. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Přítomný čas průběhový. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)