Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Matematika

6. ročník - příprava na písemné práce

Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky.

Stáhni Popis
  
 Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
  
soubor pdfOpakování - početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfOpakování - desetinná čísla a zlomky (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfOpakování - sčítání a odčítání desetinných čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfOpakování - geometrie (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfOpakování - obvod a obsah čtverce a obdélníku (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPřevody jednotek délky, plochy a hmotnosti (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfNásobení desetinných čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfDělení desetinných čísel se zbytkem (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPříprava na 2. čtvrtletní písemnou práci (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfPočetní operace s úhly (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfOsová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfStředová souměrnost (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfNásobky a dělitele (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfNásobky a dělitele - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfVnitřní a vnější úhly trojúhelníku (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKonstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfUspořádání celých čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfSčítání a odčítání celých čísel (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfAbsolutní hodnota a početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - síť, volné rovnoběžné promítání (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - povrch (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfJednotky obsahu a objemu (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - objem (Mgr. Vladimír Hradecký)
soubor pdfKvádr a krychle - slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký)