Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Anglický jazyk

Gramatika - Project 4

Na této stránce si můžete stáhnout přehled anglické gramatiky.

Zápis Popis
  
gramatika Stative verbs / Stavová slovesa. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Used to. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Too, enough / Příliš, dost. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Modal verbs - had, could. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Question tags / Tázací dovětky. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Relative clauses / Vztažné věty. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Modal verbs - might. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika So do I / Neither do I / Já také, Já také ne. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Verbs + - ing or infinitive / Slovesa + - ing nebo infinitiv. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika There's someone / something + -ing. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika See / hear someone + -ing. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Punctuation and symbols / Interpunkce a symboly). (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Passive voice / Trpný rod. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika First conditional / Podmínkové souvětí. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Time clauses / Časové věty. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)