Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Anglický jazyk

Gramatika - Project 3

Na této stránce si můžete stáhnout přehled anglické gramatiky.

Zápis Popis
  
gramatika Because, so / Protože, tak. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Will. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Past continuous / Minulý čas průběhový. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika But, however / Ale. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Articles / Členy. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Indefinite pronouns / Neurčitá zájmena. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Present perfect / Předpřítomný čas prostý. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Should, shouldn't . (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Must 2 / Muset 2. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Phrasal verbs / Frázová slovesa. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)