Základní škola Kolín II., Kmochova 943
Studijní web

Anglický jazyk

Gramatika - Project 2

Na této stránce si můžete stáhnout přehled anglické gramatiky.

Zápis Popis
  
gramatika Adverbs of frequency / Frekvenční příslovce. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Must 1 / Muset 1. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Past simple - to be / Minulý čas prostý - sloveso být. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Past simple - regular and irregular verbs/ Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika List of irregular verbs / Seznam nepravidelných sloves. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Countable and uncountable nouns / Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Some and any, no. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Much/many and little/few. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika How questions. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Adjectives / Přídavná jména. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Going to. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Adverbs / Příslovce. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Have to / Muset. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)
gramatika Suggestions / Návrhy. (PaedDr. Zdeňka Kroupová, Mgr. Kateřina Slavíčková)